Davet

DAVET

Değerli Meslektaşlarım,

Geçmişi çeyrek asıra ulaşmış Omuz Dirsek Cerrahisi Derneğinin 12. Kongresini; 13-17 Nisan 2022 tarihleri arasında İzmir'de Wyndham Grand Otel’de yapacağız. Bu kongremizde biraz daha değişik program hazırladık. Kongrenin 17 Nisan bölümünü sanal platformda yapacağız. 2020 yılında tüm dünyayı saran Covid pandemisi nedeniyle, Antalya da yapacağımız 11. Kongremizi iptal etmek zorunda kaldık ve 2020 Kasım ayında sanal kongremizi gerçekleştirdik. 2022 yılında pandeminin ortadan kalkacağı umuduyla yüz yüze kongremizi gerçekleştrmeyi düşünüyoruz.

Kongremizin en önemli özelliği, Kore Omuz ve Dirsek Cerrahisi Derneği “Misafir Ülke Derneği” statüsünde ağırlanacaktır. Omuz ve Dirsek Cerrahisinde tartışmalı konulara yer verilecek kongremizde, yerli ve yabancı konusunda deneyimli konuşmacılar yer alacaktır. Kongremiz SECEC patronajlığı altında yapılacaktır.

Bahar ayında güzel İzmirimizde buluşmak dileğiyle...

Prof. Dr. Mustafa Özkan
Kongre Başkanı


Değerli Meslektaşlarım,

13-17 Nisan 2022 tarihleri arasında İzmir’de Wyndham Grand Otel’de XII. Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi & Fizyoterapi Ortak Sempozyumu yapılacaktır. Hepimizin bildiği gibi Omuz ve Dirsek Yaralanmaları sonrası uygun tedavi yaklaşımının gerçekleştirilmesi bir ekip işidir ve ortopedist-fizyoterapist işbirliği gerektirir. Bu anlamda hem fizyoterapistler hem de ortopedistler açısından verimli olacağına inandığımız bir program ile 15 Nisan 2022’de Fizyoterapi Ortak Sempozyumu’nu hazırladık. Alanında uzman fizyoterapist ve ortopedistlerin olduğu, omuz ve dirsek rehabilitasyonunda güncel yaklaşımların tartışılacağı bir programda deneyimlerinizi paylaşmak ve bilgilerinizi güncellemek için Fizyoterapi Ortak Sempozyumu’na sizleri davet ediyoruz.

Güzel İzmir’de buluşmak dileğiyle...

Prof. Dr. İrem Düzgün
Sempozyum Başkanı

E-Posta Listemize Katılın

Kurullar

KURULLAR

OMUZ VE DİRSEK CERRAHİSİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU

Dr. Ata Can ATALAR

BAŞKAN

Dr. Ulunay KANATLI

BAŞKAN YARDIMCISI

Dr. İsmail Kerem BİLSEL

GENEL SEKRETER

Dr. Ali ERŞEN

SAYMAN

Dr. Gazi HURİ

ÜYE

Dr. M. Kerem CANBORA

ÜYE

Dr. Hüseyin Arel GERELİ

ÜYE

Dr. Hakan Turan ÇİFT

ÜYE

Dr. Cem Zeki ESENYEL

ÜYE

KONGRE DÜZENLEME KURULU

Dr. Mustafa ÖZKAN

KONGRE BAŞKANI

Dr. Mehmet ARMANGİL

KONGRE SEKRETERİ

DÜZENLEME KURULU

Dr. Sinan ADIYAMAN

Dr. Mehmet ARMANGİL

Dr. Ata Can ATALAR

Dr. Nuri AYDIN

Dr. Can Doruk BASA

Dr. Çağdaş BASAT

Dr. Onur BAŞÇI

Dr. Emre BİLGİN

Dr. Kerem BİLSEL

Dr. Aydın BUDEYRİ

Dr. M. Kerem CANBORA

Dr. Hakan Turan ÇİFT

Dr. Mehmet DEMİRTAŞ

Dr. Ali ERŞEN

Dr. Cem Zeki ESENYEL

Dr. Onur HAPA

Dr. Gazi HURİ

Dr. Hüseyin Arel GERELİ

Dr. Onur GÜRSAN

Dr. Ulunay KANATLI

Dr. Mustafa KARAHAN

Dr. Barış KOCAOĞLU

Dr. Mustafa ÖZKAN

Dr. Mehmet SOYASLAN

Dr. Mustafa YEL

* İsimler soyad alfabetik olarak sıralanmıştır.

SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU

Dr. İrem DÜZGÜN

SEMPOZYUM BAŞKANI

DÜZENLEME KURULU

Dr. Derya ÇELİK

Dr. Sevgi Sevi YEŞİLYAPRAK

Uz. Fzt. Taha İbrahim YILDIZ

Uz. Fzt. Dilara KARA

Bilimsel Kurul

Güncelleniyor...

Ana Konular

ANA KONULAR

- Omuz ekleminin değerlendirilmesi

- Omuz rotator manşet patolojileri

- Omuz instabiliteleri

- Proksimal humerus kırıkları

- Omuz artroplasitisi

- A-C eklem yaralanmaları

- Biceps tendonu problemleri

- Dirsek travmaları

- Dirsek artroplastisi

- Dirsek çevresi tendinopatiler

- Sert dirsek

- Dirsek çevresi tuzak nöropatiler

Uluslararası Konuşmacılar

ULUSLARARASI KONUŞMACILAR

George Athwal

Kanada

Alessandro Castagne

İtalya

Akın Çil

ABD

T. Bradley Edwards

ABD

Bassem Elhassan

ABD

Raffaele Garofalo

İtalya

Yang Soo Kim

Güney Kore

Sumant Butch Krishnan

ABD

David Leslie Limb

İngiltere

Brent J. Morris

ABD

Yong Girl Rhee

Güney Kore

Joo Han Oh

Güney Kore

Sang Jin Shin

Güney Kore

Vladan Stevanovic

Sırbistan

Jae Chul Yoo

Güney Kore

Bildiri Gönderimi

BİLDİRİ GÖNDERİMİ

Bildiri Gönderim Son Günü: 01 Şubat 2022

Yazım Kuralları

Özetler sadece online bildiri sistemi ile kabul edilecektir.

Yazar isimlerinde akademik ünvan kullanılmamalıdır.

İsmin ilk harfi büyük, soyismin de tamamı büyük harf olacak şekilde yazılmalıdır.

Örn: Ahmet TEMEL

Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri mutlaka belirtilmelidir.

Örn: Xxxx Üniversitesi Tıp Fakültesi, Xxxx Ana Bilim Dalı, İzmir, Türkiye

Özet başlığının tümü büyük harfle yazılmalıdır.

Örn: XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXX XXXX XXXX

Kısaltma açık adının yanında ilk kullanımda parantez içinde belirtilmelidir.

Özette çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular yeterli sayısal ayrıntıyla birlikte özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır.

Özet; amaç, yöntem, bulgular ve sonuç başlıkları kullanılarak yazılmalıdır.

Özetin tamamı, başlık adı, yazarlar adı, soyadı hariç olmak üzere 400 kelimeyi geçmemelidir.

Bu maddelerden herhangi birine uymayan bildiri özeti, içeriğine bakılmaksızın değerlendirme dışı bırakılacaktır.


Dikkat Edilecek Noktalar

Online bildiri modülünü ilk kez kullanacaksanız “Yeni Kullanıcı” linkini kullanarak sisteme kaydolunuz.

Kayıt işleminden sonra sayfadaki açıklamalar size yardımcı olacaktır. Verilen mesaj ve açıklamaları dikkatle okuyunuz.

Özetler gönderildiği şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir.

Özet gönderme işleminizden sonra e-posta adresinize gelecek onay mesajlarını saklayınız.

Bildirinizle ilgili tüm değerlendirme sürecini e-posta ve parolanızla sistem üzerinden takip edebilirsiniz.

Sisteme giriş yapıldığı halde sonlandırılmamış özetler kabul edilmeyecektir.


Bildirilerin Değerlendirilmesi

Değerlendirme internet üzerinden araştırmacıların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak, Bildiri Değerlendirme Hakemleri tarafından yapılacaktır. Kabul edilen bildirinin kongre programında yer alması için yazarlardan en az birinin kongre kaydı yaptırması gerekmektedir. Değerlendirme sonucu bildiri sahiplerine sonuç yazısı olarak gönderilecektir.


Bilimsel Program

BİLİMSEL PROGRAM

KONU BAŞLIĞI KONUŞMACILAR
12.00-13.30 OTURUM 1 - TESPİT & KONSERVATİF Oturum Başkanı: Mustafa Yel, Baver Acar
12.00-12.10 Görüntüleme ve sınıflama İlker Eren
12.10-12.20 Humerus üst uç cerrahi anatomisi: Nelerden kaçınmalı? Emre Bilgin
12.20-12.30 Kimlere konservatif tedavi? Semih Dedeoğlu
12.30-12.40 Kimlere tespit? Murat Bezer
12.40-12.50 Yaklaşım: Deltopektoral? Split? Cem Zeki Esenyel
12.50-13.00 Nasıl yapıyorum? Nelere dikkat ediyorum? Gazi Huri
13.00-13.10 Komplikasyonlar Mehmet Armangil
13.10-13.30 Tartışma  
13.30-14.00 ARA
14.00-15.30 OTURUM 2 - ARTROPLASTİ Oturum Başkanı: Levent Küçük, Onur Gürsan
14.00-14.10 Kırıkta artroplasti endikasyonları: Hemi? Ters omuz? Arel Gereli
14.10-14.20 Hemi-artroplasti? Nasıl yapıyorum? Ali Erşen
14.20-14.30 Hemi-artroplasti başarısız oldu, ne yapmalı? Mustafa Özkan
14.30-14.40 Ters omuz: Nasıl yapıyorum? Afşar Özkut
14.40-14.50 Başarısız ters omuz: Şimdi ne yapacağız? Şenol Akman
14.50-15.00 Travma zemininde artroplasti sonrası enfeksiyon yönetimi Hakan Turan Çift
15.00-15.20 Tartışma  
15.20-15.30 Anket  
15.30-16.00 ARA
16.00-17.30 MASABAŞI VAKA TARTIŞMASI  
  1-Kırık Osteosentez  
2-Başarısız Olmuş Osteosentez  
  3-Yaşlı Proksimal Humerus Kırığı: Ters Omuz Protezi  
  1. İSTASYON Mehmet Demirhan, Olgar Birsel
  2. İSTASYON Mehmet Demirtaş, Çağdaş Basat
  3. İSTASYON Ata Can Atalar, Afşar Özkut
  4. İSTASYON Mustafa Özkan, Aydın Büdeyri
  5. İSTASYON Kerem Bilsel, Ali İhsan Kılıç
  6. İSTASYON Kerem Canbora, Emre Bilgin
  7. İSTASYON Sercan Akpınar, Semih Dedeoğlu
17.30-17.45 ARA  
17.45-18.30 OTURUM 4 - WORKSHOP  
  Yapay Proksimal Humerus Kırığı Modelinde Plak ile Tespit Uygulaması  
  1. İSTASYON Olgar Birsel
  2. İSTASYON Çağdaş Basat
  3. İSTASYON Afşar Özkut
  4. İSTASYON Aydın Büdeyri
  5. İSTASYON Ali İhsan Kılıç
  6. İSTASYON Emre Bilgin
KONU BAŞLIĞI KONUŞMACILAR
08.00-09.00 ÖĞRETİCİ KURS 1 - ROTATOR MANŞET CERRAHİSİNDE YENİLİKLER Moderatörler: Ahmet Ekin, Ali Çağdaş Yörükoğlu
08.00-08.12 Tamir teknikleri  Aydın Büdeyri
08.12-08.24 Tespit materyalleri Aydın Büdeyri
08.24-08.36 Biyolojik augmentasyon  Murat Bozkurt
08.36-08.48 Rehabilitasyon  Derya Çelik
08.48-09.00 Tartışma  
09.00-09.30 KONFERANS 1 Moderatör: Mustafa Karahan
  STAM (Scapulo-Thoracic Abnormal Motion): My Perspective Bassem Elhassan
09.30-10.30 PANEL 1 - TAMİR EDİLEMEYEN ROTATOR MANŞET YIRTIKLARINDA PROTEZ DIŞI SEÇENEKLER Moderatörler: Osman Güven, Orhan Akıncı
09.30-09.40 Hangi rüptür masif? Hangi rüptür tamir edilemez? Kısmi tamirler Cem Zeki Esenyel
09.40-09.50 Hangi hasta grubu konservatif tedavi adayı? İrem Düzgün
09.50-10.00 Süperior kapsüler rekonstrüksiyon Mehmet Fatih Güven
10.00-10.10 Lattisimus dorsi transferi Ulunay Kanatlı
10.10-10.20 Lower trapezeus transfer Bassem Elhassan
10.20-10.30 Tartışma  
10.30-10.50 KAHVE ARASI  
10.50-11.30 AÇILIŞ  
10.50-11.00 Mustafa Özkan, Kongre Başkanı  
11.00-11.10 Ata Can Atalar, ODCD Başkanı  
11.10-11.20 Mehmet Demirhan, SECEC Eski Başkanı  
11.20-11.30 Yang-Soo Kim, KSES Başkanı  
11.30-12.45 KSES SSESSION 1 - STRATEGY for FAILED ROTATOR CUFF SURGERY   Moderatörler: Young Kyu Kim, Mustafa Karahan 
11.30-11.40 Risk factors for failure of rotator cuff healing after repair Sae Hoon Kim
11.40-11.50 Biological strategy to enhance healing in revision surgery  Sung Wook Choi
11.50-12.00 How to deal with failed rotator cuff repair? Kwang Won Lee
12.00-12.10 Role of superior capsular reconstruction and biceps rerouting Yang-Soo Kim
12.10-12.20 Patch grafts  Hyung Bin Park
12.20-12.30 Persistent pain and functional deficit after successful repair  Kyu Cheol Noh
12.30-12.45 Discussion  
12.45-14.00 ÖĞLE YEMEĞİ  
13.15-14.00 WORKSHOP  
14.00-14.30 KONFERANS 2 Moderatör: Mehmet Armangil
  TERS OMUZ PROTEZİNİN TÜRKİYE’DEKİ GELİŞİMİ Mustafa Özkan
14.15-15.15 PANEL 3 - OMUZ TRAVMA Moderatörler: Şenol Akman, Erdal Uzun
14.15-14.25 Klavikula kırığı tedavisinde yeni neler var? Emre Bilgin
14.25-14.35 Klavikula kaynamıyor? Seçenekler nedir?  Semih Dedeoğlu
14.35-14.45 Akromio-klaviküler eklem akut yaralanmaları Mehmet Akdemir
14.45-14.55 Akromio-klaviküler eklem kronik çıkığı: Akromio-klaviküler eklem rekonstruksiyonu Taner Güneş
14.55-15.05 İhmal edilen kırıklar: Skapula ve glenoid kırıklarına yaklaşım Güray Altun
15.05-15.15 Tartışma  
15.45-16.00 KAHVE ARASI  
16.00-16.30 NASIL YAPIYORUM? 1 Moderatör: Mehmet Demirhan
  TENDON TRANSFER for ANTERO-SUPERIOR and POSTERO-SUPERIOR IRREPARABLE CUFF TEARS Bassem Elhassan
16.30-17.00 KONFERANS 4 Moderatör: Ali Erşen
  OMUZ ANTERİOR İNSTABİLİTESİ TEDAVİSİNDE HASTA SEÇİMİ Ata Can Atalar
17.00-18.00 PANEL 5 - OMUZ VAKA TARTIŞMASI Moderatör: Şenol Akman
  Mehmet Demirhan, Mehmet Demirtaş, Cem Nuri Aktekin, Cemil Ertürk, İlker Eren  
KONU BAŞLIĞI KONUŞMACILAR
08.00-09.00 ÖĞRETİCİ KURS 2 - DİRSEK TRAVMA Moderatörler: Uğur Işıklar, Tacettin Ayanoğlu
08.00-08.12 Kapitellum kırıkları Oğuz Durakbaşa
08.12-08.24 Terrible triad  Can Doruk Basa
08.24-08.36 Monteggia ve eşdeğerleri Gökhan Karademir
08.36-08.48 Komplikasyonlar ve çözümleri  Ufuk Nalbantoğlu
08.48-09.00 Tartışma  
09.30-10.30 PANEL 2 - DİSTAL BİSEPS ve TRİSEPS YARALANMALARI Moderatörler: Sinan Adıyaman, Erdem Aras Zengin
09.30-09.42 Distal biseps rüptüründe konservatif tedavi mümkün mü? Ercan Şahin
09.42-09.54 Tamir teknikleri ve ipuçları  Serkan Aykut
09.54-10.06 Kronik rüptürde tedavi seçenekleri  Gökhan Çakmak
10.06-10.18 Travmatik triseps rüptürüne yaklaşım  Olgar Bilsel
10.18-10.30 Tartışma  
10.30-10.50 KAHVE ARASI  
11.30-12.45 SÖZLÜ BİLDİRİ 1 Moderatörler: Mehmet Uğur Özbaydar, Necip Güven
14.15-15.15 PANEL 4 - DİRSEK CERRAHİSİ: KOMPLİKASYON VAKA TARTIŞMASI Moderatörler: Ufuk Nalbantoğlu, Uğur Bezirgan
  Mustafa Herdem, Hakan Gündeş, Akın Çil  
16.00-17.00 SÖZLÜ BİLDİRİ 2 Moderatörler: Mehmet Akdemir, Nezih Ziroğlu
17.00-18.00 PANEL 6 - BİSEPS VE SUB-AKROMİAL PATALOJİLER Moderatörler: Mahir Mahiroğulları, Özlem Orhan
17.00-17.12 Rotator manşet tedavisinde bisepse yaklaşım Aksel Seyahi
17.12-17.24 Tenodez teknik detaylar  Taner Bekmezci
17.24-17.36 Akromioplasti: Anterior? Lateral? Hiç? Osman Güven
17.36-17.48 Rotator manşet cerrahisinde Akromio-klaviküler eklem artrozuna nasıl yaklaşırım? Egemen Turhan
17.48-18.00 Tartışma  
KONU BAŞLIĞI KONUŞMACILAR
08.00-09.00 ÖĞRETİCİ KURS 3 - OMUZ MUAYENE ve GÖRÜNTÜLEME Moderatör: Yüksel Özkan, Ahmet Emre Paksoy
08.00-08.12 Rotator manşet muayenesi Uğur Mermerkaya
08.12-08.24 İnstabilite muayenesi Ahmet Fırat
08.24-08.36 Omuz patolojilerinde USG Vladan Stevanovic
08.36-08.48 Omuzun görüntülemesi Ali Balcı
08.48-09.00 Tartışma  
09.00-09.30 KONFERANS 5 Moderatör: Ulunay Kanatlı
  Proksimal Humerus Kırıklarında Cerrahi Tedavi Niye Başarısız Olur ve Ne Yapmalı? Mehmet Demirhan
09.30-10.00 NASIL YAPIYORUM? 2 Moderatör: Ata Can Atalar
  Biceps Augmented Repair in Massive Cuff Tears Yong-Girl Rhee
10.00-10.30 TARTIŞMALI OTURUM 1 - ANATOMİK TOTAL OMUZ ARTROPLASTİSİ Moderatör: Mehmet Demirtaş
10.00-10.15 Metalback glenoid (Metal arkalıklı) Alessandro Castagna
10.15-10.30 All-poly glenoid (Tümü polietilen) George S. Athwal
10.30-10.45 KAHVE ARASI  
10.45-11.15 KONFERANS 6, PARAMEDİKAL KONUŞMA  
11.15-12.30 KSES SESSION 2 - SHOULDER and ELBOW ARTHROPLASTY REVISION Moderatörler: Kwang Won Lee, Kerem Bilsel
11.15-11.25 Risk factors and prevention for periprosthetic infection Myung Sun Kim
11.25-11.35 Acute and chronic instability after shoulder arthroplasty Chang Hyuk Choi
11.35-11.45 How to deal with bone loss in revision shoulder arthroplasty? Sang Jin Shin
11.45-11.55 Periprosthetic fracture of shoulder arthroplasty: Intra and postoperative Sang Jin Cheon
11.55-12.05 Management for Failed anatomic shoulder arthroplasty Young Kyu Kim
12.05-12.15 How to cope with failed total elbow arthroplasty? Jung Woo Kim
12.15-12.30 Discussion and Q&A  
12.30-13.45 ÖĞLE YEMEĞİ  
13.00-13.45 WORKSHOP / UYDU SEMPOZYUMU  
13.45-14.15 KONFERANS 7 Moderatör: Mustafa Özkan
  ARTIFICIAL INTELLIGENCE and AUGMENTED REALITIES in SHOULDER SURGERY George Athwal
14.15-14.45 TECHNICAL CORNER 1 - Lateralization in Revers Shoulder Arthroplasty Moderators: Nuri Aydın, Emre Ergen
14.15-14.30 Why do we need lateralization? Jae Chul Yoo
14.30-14.45 How we do it? Sang Jin Shin
14.45-15.45 PANEL 8 - DİRSEK ARTROSKOPİSİ Moderatörler: Hayati Durmaz, Bekir Murat Çınar
14.30-14.42 Temel A/S: Yeni başlayanlara ipuçları Arel Gereli
14.42-14.54 Sert dirsekte osteokapsüler debridman Akın Çil
14.54-15.06 Lateral epikondilit Kadir Ertem
15.06-15.18 Advanced Elbow Arthroscopy Jin Young Park
15.18-15.30 Tartışma  
15.30-16.00 KONFERANS 8 Moderatör: Ahmet Ekin
  HOW DOES ROTATOR CUFF HEAL? Alessandro Castagna
16.00-16.15 KAHVE ARASI  
16.15-16.45 NASIL YAPIYORUM? 3 Moderatör: Umut Akgün
  HOW I MANAGE GLENOID BONE LOSS? George Athwal
16.45-17.15 KONFERANS 9 Moderatör: Cem Zeki Esenyel
  All about Subscapularis Tear Jae Chul Yoo
17.15-17.45 TARTIŞMALI OTURUM 2 - GERİATRİK HUMERUS KIRIKLARI Moderatör: Ahmet Atay
17.15-17.25 Ameliyat etmem Bülent Bektaşer
17.25-17.35 Greft vb. kullanarak tespit ederim Uğur Işıklar
17.35-17.45 Artroplasti yaparım Kerem Bilsel
17.45-18.15 NASIL YAPIYORUM? 4 Moderatör: Kerem Bilsel
  NANOSCOPE: IS IT THE FUTURE OR A TOY? Vladan Stevanovic
KONU BAŞLIĞI KONUŞMACILAR
08.00-09.00 ÖĞRETİCİ KURS 4 - DİRSEK İNSTABİLİTE Moderatörler: Tulgar Toros, Yener Yoğun
08.00-08.12 Dirsek instabilitesinde muayene görüntüleme ve tanı Mehmet Kapıcıoğlu
08.12-08.24 Varus posteromedial Murat Kayalar
08.24-08.36 Valgus posterolateral In Ho Jeon
08.36-08.48 Kronik instabiliteye yaklaşım Murat Aşçı
08.48-09.00 Tartışma  
09.30-10.30 PANEL 7 - NADİR GÖRÜLEN İNSTABİLİTELER Moderatörler: Selçuk Bölükbaşı, Mehmet Arıcan
09.30-09.40 Posterior glenoid bone defect Nuri Aydın
09.40-09.50 Anterior instability in epileptic patient  Ali Erşen
09.50-10.00 Chronic neglected shoulder dislocation  Ali Öçgüder
10.00-10.11 Multidirectional instability Young Lae Moon
10.10-10.20 Shoulder dislocation in >50 year old patient: Is RC repair alone sufficient? Kerem Canbora
10.20-10.30 Tartışma  
10.30-10.45 KAHVE ARASI  
11.15-12.30 SÖZLÜ BİLDİRİ 3 Moderatörler: Mehmet Akif Akçal, Uğur Bezirgan
14.00-14.30 TECHNICAL CORNER 2 - Revision of Hemi to Reverse Moderator: Arel Gereli
14.00-14.15 Removal of a well-fixed stem Jin Young Park
14.15-14.30 Role of modular stems in revision shoulder arthroplasty Yang-Soo Kim
14.30-15.30 PANEL 9 - SPORCU OMUZU Moderatör: Ali Öçgüder, Bülent Bektaşer
14.30-14.40 Spora göre sık görülen omuz patolojileri  Barış Kocaoğlu
14.40-14.50 Sezon içi sporcuda instabilite yönetimi Mustafa Karahan
14.50-15.00 Sporcuda SLAP lezyonu: Kime tenodez? Kime tamir? Umut Akgün
15.00-15.10 Hangi spora hangi instabilite cerrahisi? Yavuz Kocabey
15.10-15.20 Sporcu omuzu rehabilitasyonu Taha İbrahim Yıldız
15.20-15.30 Tartışma  
16.15-16.45 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU 4 Moderatörler: Tuğrul Yıldırım, Koray Şahin
17.15-18.15 PANEL 10 - OMUZDA TARTIŞMALI KONULAR Moderatörler: Mahmut Kömürcü, Onur Tunalı
17.15-17.25 Donuk omuz: Konservatif  İsmail Türkmen
17.25-17.35 Donuk omuz: Cerrrahi: Ne zaman ve kime? Sercan Akpınar
17.35-17.45 Rotator manşet yırtığına eşlik eden omuz sertliği  Baran Sarıkaya
17.45-17.55 Parsiyel manşet rüptürüne yaklaşım Mehmet Uğur Özbaydar
17.55-18.05 Rotator manşet yırtığına eşlik eden instabilite  Mahir Mahiroğulları
18.05-18.15 Tartışma  
KONU BAŞLIĞI KONUŞMACILAR
08.30-09.00 AÇILIŞ  
  Mustafa Özkan, XII. ODC Kongre Başkanı  
  Mehmet Armangil, XII. ODC Kongre Sekreteri  
  İrem Düzgün, Fizyoterapi Ortak Sempozyumu Başkanı  
09.00-10.00 PANEL - ROTATOR KILIF YIRTIKLARINDA DOĞRU YAKLAŞIM Moderatörler: Mustafa Özkan, Gül Baltacı
09.00-09.15 Rotator kılıf yırtıkları cerrahi olmadan iyileşir mi? Alessandro Castagna
09.15-19.30 Rotator kılıfta yırtık büyüklükleri cerrahi prosedürü etkiler mi? Kerem Canbora
09.30-09.45 Rotator kılıf tamiri sonrası yırtık büyüklüklerine göre rehabilitasyonda neler değişir? Derya Çelik
09.45-10.00 Tartışma  
10.00-10.30  KAHVE ARASI  
10.30-11.00 TARTIŞMA OTURUMU - SKAPULAR DİSKİNEZİ OMUZ YARALANMALARINDA ETKİLİ MİDİR? Moderatörler: Nevin Ergun
10.30-10.45 Etkilidir İrem Düzgün
10.45-11.00 Etkisizdir Sevgi Sevi Subaşı
11.00-12.00 PANEL - ANTERİOR İNSTABİLİTELERDE DOĞRU YAKLAŞIM Moderatörler: Filiz Can, Mehmet Armangil
11.00-11.15 Ne zaman konservatif tedavi? Gazi Huri
11.15-11.30 Anterior instabilite cerrahilerinde ne zaman bankart ne zaman latarjet uygulanır? Ata Can Atalar
11.30-11.45 Anterior instabilitede cerrahi teknik rehabilitasyonu etkiler mi? Taha İbrahim Yıldız
11.45-12.00 Tartışma  
12.00-12.30 KONFERANS Moderatör: Necmiye Ün Yıldırım, Aydan Aytar
  OMUZ REHABİLİTASYONUNDA KAS MİMARİSİ TEMELLİ EĞİTİM Tüzün Fırat
12.30-13.45 ÖĞLE YEMEĞİ  
13.45-14.45 PANEL - NE OLACAK BU BİSEPSİN HALİ? Moderatörler: Volga Bayrakçı Tunay, Egemen Turhan
13.45-14.00 Biseps tendon problemlerinde konservatif tedavi Ceyda Sevinç
14.00-14.15 Biseps lezyonlarında hangi durumlarda hangi cerrahi teknik Barış Kocaoğlu
14.15-14.30 Biseps cerrahileri sonrası uygulanan cerrahi teknik rehabilitasyonu nasıl etkiler? Serdar Demirci
14.30-14.45 Tartışma  
14.45-15.45 PANEL - BİRAZ DA DİRSEK: SIK KARŞILAŞILAN DİRSEK PROBLEMLERİ Moderatörler: Derya Özer Kaya, Mehmet Demirtaş
14.45-15.00 Lateral epikondilitte ne zaman konservatif ne zaman cerrahi tercih edilmeli? Arel Gereli
15.00-15.15 Lateral epikondilitte konservatif ve cerrahi sonrası rehabilitasyon Leyla Erarslan
15.15-15.30 Sert dirsek ve rehabilitasyonu Sevtap Günay
15.30-15.45 Tartışma  
15.45-16.00 KAHVE ARASI  
16.00-17.30 PANEL - OMUZ REHABİLİTASYONUNDA YENİ TRENDLER Moderatörler: Nihal Gelecek, İrem Düzgün
16.00-16.18 Omuz rehabilitasyonunda kinetik zincir  Elif Turgut
16.18-16.36 Omuz rehabilitasyonunda kan akımı kısıtlamalı eğitim  Dilara Kara
16.36-16.54 Omuz rehabilitasyonunda kontralateral eğitim  Burak Ulusoy
16.54-17.12 Omuz rehabilitasyonunda eksentirik egzersiz eğitimi Özgün Uysal
17.12-17.30 Tartışma  
17.30-18.00 PANEL - ROTATOR KILIF TENDINOPATILERINDE NE UYGULUYORUM? Moderatörler: Baran Yosmaoğlu, Selda Başar
17.30-17.40 Torakal mobilizasyon Mahmut Çalık
17.40-17.50 Fasyal mobilizasyon Çağatay Sezik
17.50-18.00 Fonksiyonel Egzersiz Mesut Selami
KONU BAŞLIĞI KONUŞMACILAR
08.00-09.00 ÖĞRETİCİ KURS 5 - OMUZ İNSTABİLİTESİNDE KEMİK KAYBI Moderatörler: Hakan Uçar, Haluk Çelik
08.00-08.12 Preoperatif kemik kaybının değerlendirilmesi  Egemen Altan
08.12-08.24 Osseöz bankarta yaklaşım  Mustafa Özer
08.24-08.36 Glenoid kemik kaybında yaklaşım: Kemik blok yöntemleri  Mehmet Demirtaş
08.36-08.48 Subkritik kemik kaybında yaklaşım- yumuşak doku Hakan Turan Çift
08.48-09.00 Tartışma  
09.00-09.30 KONFERANS 10 Moderatör: Sercan Akpınar
  Bone Loss Management in RSA  Joo Han Oh
09.30-10.30 PANEL 11 - OMUZ ARTROPLASTİ Moderatör: Ulunay Kanatlı, Burak Yağmur Öztürk
09.30-09.40 Anatomik artroplastinin yeri Mehmet Armangil
09.40-09.50 Ters omuz artroplastisinde tasarım özelliklerinin sonuçlara etkisi  Gazi Huri
09.50-10.00 Omuz cerrahisinde gelecek nerede? Hastaya özel implantlar, navigasyon ve robotik cerrahi George Athwal
10.00-10.10 Ters omuz artroplastisinin uzun dönem sonuçları  Ahmet Ekin
10.10-10.20 Failed RSA Joo Han Oh
10.20-10.30 Tartışma  
10.30-11.00 KAHVE ARASI  
11.00-12.10 LESSONS FROM MASTERS’ PERSPECTIVE Moderators: Mustafa Özkan, Mehmet Armangil
11.00-11.10 PASTA Alessandro Castagna
11.10-11.20 Preoperative planning for shoulder arthroplasty George Athwal
11.20-11.30 Long term results, after RC surgery: The Pearls and Pitfalls Mehmet Demirhan 
11.30-11.40 Does RC really heal? Joo Han Oh
11.40-11.50 Evolution of radial head prosthesis Akın Çil
11.50.12.00 Post-Instability Osteoarthritis Management Yong-Girl Rhee
12.00-12.10 Discussion and Q&A  
12.10-12.45 KAPANIŞ VE ÖDÜL TÖRENİ  
  Sözlü Bildiri Ödülü  
  Poster Bildiri Ödülü  
  SECEC Fellowship Sunumu  
  ODCD Fellowship Sunumu  
  G. Kore Plaket Takdimi  
KONU BAŞLIĞI KONUŞMACILAR
08.00-09.00 ÖĞRETİCİ KURS 6 - OMUZ ÇEVRESİ SİNİR LEZYONLARINA YAKLAŞIM Moderatörler: Kahraman Öztürk, Alper Çıraklı
08.00-08.12 Supraskapular sinir sıkışması  Yon Sik Yoo
08.12-08.24 Omuz çıkığına eşlik eden aksiller sinir lezyonu  Aydın Yücetürk
08.24-08.36 Humerus kırığına eşlik eden radial sinir lezyonu Sinan Bilgin
08.36-08.48 TOS  Cihangir Tetik
08.48-09.00 Tartışma  
09.30-10.30 PANEL 12 - SUBSKAPULARİS Moderatörler: Fehmi Volkan Öztuna, Mustafa Akkaya
09.30-09.40 Subskapularis lezyonlarında muayene ve görüntüleme Mustafa Yel
09.40-09.50 Subkorakoid sıkışma sendromunun klinik önemi Tahsin Beyzadeoğlu 
09.50-10.00 Supraspinatus yırtığına eşlik eden parsiyel subskapularis yırtıklarında yaklaşım Merter Özenci 
10.00-10.10 Subskapularis tip 4-5 yırtıkların artroskopik tedavisi Yong-Girl Rhee
10.10-10.20 Tamir edilemez subskapularis yırtıklarında çözümler  Sang Jin Shin
10.20-10.30 Tartışma  
KONU BAŞLIĞI KONUŞMACILAR
09.00-10.00 PANEL - PEDİATRİK DİRSEK TRAVMALARI Moderatör: Oğuz Durakbaşa
09.00-09.12 Suprakondiler kırıklar Halil Can Gemalmaz
09.12-09.24 Monteggia kırıklı çıkıkları Afşar Özkut
09.24-09.36 Kompartman sendromunun akut ve kronik tedavisi Kahraman Öztürk
09.36-09.48 Komplikasyonların çözümü Abdullah Eren
09.48-10.00 Tartışma  
10.00-10.15 KAHVE ARASI  
10.15-11.45 PANEL - EFORT SESSION Moderator: Gazi Huri
10.15-10.40 Approach to acute elbow dislocations Mustafa Özkan
10.40-11.05 Coronoid Fractures: I need to know when I should fix them!! Ata Can Atalar
11.05-11.30 Persistent complex elbow instability: When to reconstruct and when to replace? David Limb
17.00-17.30 CONFERENCE Moderator: Ata Can Atalar
  MY JOURNEY with THE REVERSE PROSTHESIS: from GRAMMONT to …?? Bradley Edwards
17.30-17.45 KAHVE ARASI  
17.45-19.00 PANEL - SHOULDER PROTHESIS Moderator: Aydın Budeyri
17.45-18.00 Is augmented reality really useful in shoulder arthroplasty? Raffaele Garofalo
18.00-18.15 Revision of revised shoulder total and reverse arthroplasties Sumant Krishnan
18.15-18.30 Long term outcomes of total and reverse shoulder arthroplasty following previous latarjet procedures for instability Brent Morris
18.30-18.45 Post-operative management and complications after shoulder arthroplasty Sumant Krishnan
18.45-19.00 Discussion and Q&A  
19.00-19.15 KAHVE ARASI  
19.15-19.45 CONFERENCE Moderator: Mustafa Özkan
  Evolution of RTSA: My Experience over the Last 20 Years Sumant Krishnan
19.45-20.00 CLOSING  

Genel Bilgiler

GENEL BİLGİLER

GENEL BİLGİLER

Kongre Tarihi ve Yeri:

Kongre, 13 – 17 Nisan 2022 tarihlerinde, Wyndham Grand İzmir’de gerçekleştirilecektir.

Kongrenin Dili:

Kongrenin resmi dili Türkçe’dir. Bilimsel program doğrultusunda; kongre süresince simultane çeviri yapılacaktır.

Kayıt ve Danışma Hizmetleri:

Kayıt ve danışma masaları kongre süresince saat 08.00 – 20.00 arasında hizmet verecektir.

Davet Mektubu:

Kayıt işlemlerini tamamlamış olan kongre katılımcılarına, talep etmeleri durumunda davet mektubu gönderilecektir. Bu davet mektubu sadece katılımcıların bağlı bulunduğu kurumlardan izin alabilmesine yardımcı olmak amacı taşımakta olup, katılımcıya hiçbir maddi destek sağlamayacaktır.

Yaka Kartları:

Tüm katılımcıların toplantı merkezine girişte, bilimsel oturumlar esnasında sergi alanlarında, poster alanlarında ve diğer sosyal programlarda yaka kartlarını takmaları toplantının sağlıklı yürümesi ve güvenliği açısından gereklidir.

Katılım Sertifikası:

Kongreye kayıt yaptıran tüm katılımcılara katılım sertifikası kongrenin son günü verilecektir.

Bildiri Gönderimi:

Bildiriler Abstractmodule Online Bildiri Modülü (www.odcd2022.org) kullanılarak online olarak gönderilecektir. Özetler gönderildiği şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir.

Stand ve Sergi Alanları:

Kongre süresince ilaç ve medikal firmalar ürünlerini kongre merkezinde kendilerine ayrılmış olan alanda sergileyecektir. Sergi alanı tüm kongre boyunca açık olacaktır.

ÖNEMLİ TARİHLER

Bildiri Özeti Göndermek İçin Son Tarih : 01 Şubat 2022
İndirimli Kayıt İçin Son Tarih : 27 Ocak 2022
İndirimli Kayıt İçin İkinci Son Tarih : 27 Ocak 2022 – 10 Şubat 2022
İndirimli Konaklama İçin Son Tarih : 10 Şubat 2022

Kayıt Konaklama

KAYIT KONAKLAMA

KAYIT BİLGİLERİ ONLINE KAYIT FORMU


Kayıt Ücretleri 27 Ocak 2022 ve Öncesi 27 Ocak 2022 – 10 Şubat 2022 Arası 10 Şubat 2022 Sonrası
Uzman Kayıt 1.800,00 TL 1.900,00 TL 2.100,00 TL
ODCD Üye Kayıt 1.600,00 TL 1.700,00 TL 1.900,00 TL
Konuşmacı Kayıt 1.400,00 TL
Asistan ve Fizyoterapist Kayıt* 1.250,00 TL 1.350,00 TL 1.500,00 TL
Fizyoterapist Günlük Kayıt** 500,00 TL 500,00 TL 650,00 TL
Firma Temsilcisi Kayıt 1.600,00 TL 1.700,00 TL 1.900,00 TL

*** Derneğe aidat borcu olan üyelerin kayıt ücretleri, uzman kayıt ücreti olarak bütçelendirilecektir.

 • • Kayıt ücretine %18 KDV dahil değildir.
 • • Tüm katılımcıların kongreye kayıt yaptırması zorunludur.
 • • Katılım ücretine, öğle yemeği, kahve molaları, sergi alanlarına giriş, yaka kartı, katılım sertifikası, kongre materyalleri ve genel bilimsel aktivitelere katılım dâhildir.
 • * Fizyoterapist Kayıt kongre süresince kongreye katılımı sağlamaktadır.
 • ** Fizyoterapist Günlük Kayıt 15 Nisan 2022 tarihindeki tek günlük kongreye katılımı sağlamaktadır.

KURS BİLGİLERİ ONLINE KURS FORMU


PROKSİMAL HUMERUS KIRIKLARI İNTERAKTİF KURSU 700 TL

 • • Kurs ücretine %18 KDV dahil değildir.

ÖNEMLİ NOTLAR

* Kayıt ödemesi Dernek hesabına yapılacak olup dernek yetkilisine fatura için TC ve adres bildirmeyenlerin kaydı onaylanmayacaktır.
* Yapılan kayıt ödemesinin dekontu ve kayıt formu eksiksiz olarak Kongre Sekretaryasına odcd2022@egekongre.com ve Dernek Sekreteri hcorak@hotmail.com adresine gönderilmesini önemle rica ederiz.
* Yapılan ödeme dekontunda açıklama kısmına kaydı yaptırılan kişinin ismi belirtilmesi zorunludur.
* Kayıt ödemelerinde iade yapılmayacaktır. Ancak isim değişikliği yapılabilir.

OMUZ DİRSEK CERRAHİSİ DERNEĞİ HESAP BİLGİLERİ

Hesap Adı : Omuz ve Dirsek Cerrahisi Derneği İktisadi İşletmesi

Banka Adı : Türkiye İş Bankası Şehremini İstanbul Şubesi (1049)

TL Hesap Numarası : 1541228 IBAN : TR31 0006 4000 0011 0491 5412 28
KONAKLAMA BİLGİLERİ ONLINE KONAKLAMA FORMU


WYNDHAM GRAND
İZMİR
27 Ocak 2021 ve Öncesi 27 Ocak 2021 Sonrası
Tek Kişilik Oda Çift Kişilik Oda Tek Kişilik Oda Çift Kişilik Oda
2.700,00 TL 3.000,00 TL 3.200,00 TL 3.500,00 TL

 • • Yukarıdaki fiyatlar oda kahvaltı bazında 13 Nisan 2022 giriş, 16 Nisan 2022 çıkış olmak üzere 3 gece paket fiyat olup KDV dahildir.

EGE KONGRE BANKA HESAP BİLGİLERİ

Hesap Adı : Ege Üs Kongre Danışmanlık Turizm ve İnş. San. Tic. Ltd. Sti

Banka Adı : Türkiye İş Bankası Alsancak Şube (3401)

TL Hesap Numarası : 960532 IBAN : TR62 0006 4000 0013 4010 960532


* Ödemelerinizde mutlaka kayıt yaptırdığınız organizasyonun adını ve ödeme yapılan kişinin ismini belirtiniz.


• Kayıt ödemeleri belirtilen Omuz ve Dirsek Cerrahisi Derneği Hesabına , konaklama ödemeleri ise belirtilen Ege Kongre hesabına yapılacaktır.

İletişim

İLETİŞİM

Organizasyon Sekretaryası

EGE KONGRE TURİZM ve ORGANİZASYON
 • Adres :
  Nevvar Salih İşgören Sokak Kültür Mah. No:1/4 D:1 Alsancak – İzmir
 • Telefon :
  0 232 464 13 51
 • E-Posta :
  odcd2022@egekongre.com

Kongre Sekreteri

Dr. Mehmet Armangil

 • E-Posta :
  mehmetarmangil@yahoo.com

Omuz ve Dirsek Cerrahisi Derneği

 • Şehremini Mah. Büyüksaray Meydanı Cad. Elmas Sultan İş Merkezi No:4 B.16 Fatih - İstanbul
Harun Çorak (Dernek İşletme Müdürü/Dernek Sekreteri)
 • Telefon : +90 530 821 52 85 - E-Posta : hcorak@hotmail.com